จับยี่กี VIP - รอบที่ 63 22-Sep-2023
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

หวยรัฐบาลไทย 01-Oct-2023

xxxxxx

3ตัวหน้า

3ตัวล่าง

2ตัวล่าง

xx

หวยออมสิน 16-Jul-2022
รางวัลเลขท้าย 6 ตัว

684716,111812

หวยออมสิน
3 ตัวบน

716

2 ตัวล่าง

12

หวย ธกส
เลขที่ออก

xxxxx

หวย ธกส
3 ตัวบน

xxx

2 ตัวล่าง

xxx

หวยหุ้นไทย 22-Sep-2023
หวยหุ้นไทยเช้า
3 ตัวบน

009

2 ตัวล่าง

83

หวยหุ้นไทยเที่ยง
3 ตัวบน

976

2 ตัวล่าง

50

หวยหุ้นไทยบ่าย
3 ตัวบน

147

2 ตัวล่าง

21

หวยหุ้นไทยเย็น
3 ตัวบน

959

2 ตัวล่าง

33

จับยี่กี VIP 22-Sep-2023
จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

519

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

105

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

165

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

336

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

767

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

164

2ตัวล่าง

85

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

132

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

107

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

195

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

238

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

069

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

581

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

889

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

729

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

516

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

080

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

944

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

208

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

854

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

107

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

178

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

600

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

869

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

205

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

468

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

763

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

144

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

189

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

549

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

679

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

188

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

353

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

179

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

292

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

318

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

551

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

757

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

286

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

778

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

568

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

916

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

810

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

475

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

166

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

867

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

433

2ตัวล่าง

58

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

564

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

969

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

246

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

082

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

068

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

801

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

107

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

498

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

871

2ตัวล่าง

42

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

590

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

380

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

171

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

339

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

283

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

012

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

705

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 1
3ตัวบน

519

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 2
3ตัวบน

105

2ตัวล่าง

07

จับยี่กี VIP - รอบที่ 3
3ตัวบน

165

2ตัวล่าง

40

จับยี่กี VIP - รอบที่ 4
3ตัวบน

336

2ตัวล่าง

93

จับยี่กี VIP - รอบที่ 5
3ตัวบน

767

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 6
3ตัวบน

164

2ตัวล่าง

85

จับยี่กี VIP - รอบที่ 7
3ตัวบน

132

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 8
3ตัวบน

107

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 9
3ตัวบน

195

2ตัวล่าง

90

จับยี่กี VIP - รอบที่ 10
3ตัวบน

238

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 11
3ตัวบน

069

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 12
3ตัวบน

581

2ตัวล่าง

17

จับยี่กี VIP - รอบที่ 13
3ตัวบน

889

2ตัวล่าง

44

จับยี่กี VIP - รอบที่ 14
3ตัวบน

729

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 15
3ตัวบน

516

2ตัวล่าง

03

จับยี่กี VIP - รอบที่ 16
3ตัวบน

080

2ตัวล่าง

32

จับยี่กี VIP - รอบที่ 17
3ตัวบน

944

2ตัวล่าง

46

จับยี่กี VIP - รอบที่ 18
3ตัวบน

208

2ตัวล่าง

92

จับยี่กี VIP - รอบที่ 19
3ตัวบน

854

2ตัวล่าง

37

จับยี่กี VIP - รอบที่ 20
3ตัวบน

107

2ตัวล่าง

61

จับยี่กี VIP - รอบที่ 21
3ตัวบน

178

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 22
3ตัวบน

600

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 23
3ตัวบน

869

2ตัวล่าง

87

จับยี่กี VIP - รอบที่ 24
3ตัวบน

205

2ตัวล่าง

31

จับยี่กี VIP - รอบที่ 25
3ตัวบน

468

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 26
3ตัวบน

763

2ตัวล่าง

88

จับยี่กี VIP - รอบที่ 27
3ตัวบน

144

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 28
3ตัวบน

189

2ตัวล่าง

16

จับยี่กี VIP - รอบที่ 29
3ตัวบน

549

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 30
3ตัวบน

679

2ตัวล่าง

59

จับยี่กี VIP - รอบที่ 31
3ตัวบน

188

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 32
3ตัวบน

353

2ตัวล่าง

95

จับยี่กี VIP - รอบที่ 33
3ตัวบน

179

2ตัวล่าง

20

จับยี่กี VIP - รอบที่ 34
3ตัวบน

292

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 35
3ตัวบน

318

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 36
3ตัวบน

551

2ตัวล่าง

84

จับยี่กี VIP - รอบที่ 37
3ตัวบน

757

2ตัวล่าง

04

จับยี่กี VIP - รอบที่ 38
3ตัวบน

286

2ตัวล่าง

60

จับยี่กี VIP - รอบที่ 39
3ตัวบน

778

2ตัวล่าง

66

จับยี่กี VIP - รอบที่ 40
3ตัวบน

568

2ตัวล่าง

00

จับยี่กี VIP - รอบที่ 41
3ตัวบน

916

2ตัวล่าง

86

จับยี่กี VIP - รอบที่ 42
3ตัวบน

810

2ตัวล่าง

78

จับยี่กี VIP - รอบที่ 43
3ตัวบน

475

2ตัวล่าง

64

จับยี่กี VIP - รอบที่ 44
3ตัวบน

166

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 45
3ตัวบน

867

2ตัวล่าง

35

จับยี่กี VIP - รอบที่ 46
3ตัวบน

433

2ตัวล่าง

58

จับยี่กี VIP - รอบที่ 47
3ตัวบน

564

2ตัวล่าง

30

จับยี่กี VIP - รอบที่ 48
3ตัวบน

969

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 49
3ตัวบน

246

2ตัวล่าง

79

จับยี่กี VIP - รอบที่ 50
3ตัวบน

082

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 51
3ตัวบน

068

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 52
3ตัวบน

801

2ตัวล่าง

05

จับยี่กี VIP - รอบที่ 53
3ตัวบน

107

2ตัวล่าง

23

จับยี่กี VIP - รอบที่ 54
3ตัวบน

498

2ตัวล่าง

41

จับยี่กี VIP - รอบที่ 55
3ตัวบน

871

2ตัวล่าง

42

จับยี่กี VIP - รอบที่ 56
3ตัวบน

590

2ตัวล่าง

49

จับยี่กี VIP - รอบที่ 57
3ตัวบน

380

2ตัวล่าง

57

จับยี่กี VIP - รอบที่ 58
3ตัวบน

171

2ตัวล่าง

91

จับยี่กี VIP - รอบที่ 59
3ตัวบน

339

2ตัวล่าง

01

จับยี่กี VIP - รอบที่ 60
3ตัวบน

283

2ตัวล่าง

67

จับยี่กี VIP - รอบที่ 61
3ตัวบน

012

2ตัวล่าง

55

จับยี่กี VIP - รอบที่ 62
3ตัวบน

705

2ตัวล่าง

80

จับยี่กี VIP - รอบที่ 63
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 64
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 65
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 66
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 67
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 68
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 69
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 70
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 71
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 72
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 73
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 74
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 75
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 76
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 77
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 78
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 79
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 80
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 81
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 82
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 83
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 84
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 85
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 86
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 87
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx

จับยี่กี VIP - รอบที่ 88
3ตัวบน

xxx

2ตัวล่าง

xx